26. duben, Den duševního vlastnictví

Datum: 26. 04. 2011

Dnešek je dnem „duševního vlastnictví“,  a jeho ochrana je vnímána jako pobídka pro rozvoj tvůrčí činnosti a využívání jejích výsledků, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a inovací. 

Duševní vlastnictví je v podstatě monopol, tedy výlučné právo využívat předmět ochrany, a všem ostatním subjektům takové využívání zakázat. I doména je nesporně součástí duševního vlastnictví a řadí se na úroveň ostatních označení, jako jsou obchodní firma či ochranná známka.

Den duševního vlastnictví je příležitostí připomenout si význam, jaký má tvůrčí činnost v každodenním životě a v rozvoji lidské společnosti. Ochrana tvůrčí činnosti se poskytuje právě prostřednictvím tzv. systému duševního vlastnictví, do kterého je zahrnuta zejména ochrana autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a ochrana průmyslových práv.