Dům Adama II. z Hradce - PRODÁNO

Datum: 22. 05. 2015

Měšťanský dům s klasicisní fasádou z počátku 19. stol. na nároží přístupové ul. (Dobrovského) z náměstí směrem k zámku, s atikovým třetím patrem.Pozemek je zcela zastavěn domem, bez dvorku, ale s dvojím přemostěním v úrovni II. NP nad Dobrovskou ul. k sousednímu domu, mezi nimiž je prampouch. Sklep je gotického pùvodu, z lomového kamene, ze dvou prostor, cca 97 m2.

Zastavěná plocha:

Přízemí : 347 m2 (prostory dispozičně členěny do 4 obchodních prostor – oděvy, šperky, doplňky, zmrzlina, čajovna, galerie)

1. Patro: 407 m2 (obsahuje 4 byty)

2. Patro: 394 m2 (obsahuje 4 byty)

Dům je zapsán v rejstříku nemovitých kulturních památek, č.reg. 46426/3-1541, památkového fondu České republiky, vedeném NpÚ ČR.

Adam II. z Hradce (1549-1596), syn Jáchyma z Hradce, nejvyšší pražský purkrabí a nejvyšší kancléř Rudolfa II. zakoupil tento dům pro svého regenta Štěpána Vratislava z Mitrovic. Po jeho úmrtí jej Adam prodal v r. 1586 svému dvornímu malíři Rajmundovi Paulovi a když i ten zemřel, přešel dům jako odúmrť do majetku obce.

FOTOGALERIE