Právo svědčí bdělým

Datum: 04. 06. 2013

 

Žijeme v době právních turbulencí. Po povodni se na nás valí téměř 4000 nových paragrafů, nová filosofie práva i chyby, které nová úprava obsahuje. Příští rok se turbulence promění v právní smršť.

Výsledkem je, že máme návrat k první republice v občanském právu a posun do anglosaského světa v korporátním právu. České prostředí se dnes nepodobá prvorepublikovému, kdy byl svět jednodušší, lidé slušnější a zvyklí se smluvní svobodou nakládat. A už vůbec se nepodobá světu anglosaskému, kde jsou podnikatelé mnohem ostražitější a zvyklí systematicky využívat odbornou právní pomoc.

Ze své praxe vím, že čeští klienti jsou zvyklí vyhledat právníka, až když je průšvih, zatímco klienti ze světa common law pracují s právníky preventivně.Tím chci říci, že nová právní úprava má mnoho dobrých stránek, ale je úplně jiná a vyžádá si nový přístup k organizaci právní ochrany uživatelů, zvláště podnikatelů.

České prostředí je eticky stále jen málo kultivované a bude (zejména v prvních letech účinnosti kodexu) nepochybně testovat připravenost podnikatelů i spotřebitelů na nové pořádky. Tyto právní útoky bude třeba odrážet aktivněji, než bylo zvykem dříve. Právo samo ochranu neposkytne. Přeji Vám, abyste byli těmi bdělými a připravenými, protože zásada, podle níž právo svědčí bdělým, bude teď platit dvojnásob.

JUDr. Vladimíra Glatzová,
advokátka, členka představenstva ČAK