Třeboň, knihovna Petra Voka - PRODANO

Datum: 11. 11. 2015

Třeboň, město s bohatou historií, plné zvučných jmen zastoupených na nejpřednějších postech v Českém království i u císařského dvora, město v krajině rybníků, lázeňské město, ráj cyklistů,  Čochtanovo město, město hudebních a filmových festivalů, město s bohatým kulturním životem. 

Z doby největšího rozmachu města je i dům postaveným Petrem Vokem a hlavním rožmberským stavitelem Domenico Comettou z Eckthurnu, který působil ve službách Petra Voka, zejména v Českém Krumlově a na počátku 17. století pracoval také v Třeboni, kde provedl renesanční přestavbu zámku. Budova byla postavena pro účel knihovny a archivu a obrazárny Petra Voka z Rožmberka.

Budova je národní nemovitou kulturní památkou, v památkové rezervaci, navazuje na zámek a kolem budovy je průchod z náměstí do zámeckého parku.  Renesanční dům se sgrafitovou fasádou a renesančními kovanými mřížemi  dal vystavět v letech 1605-1606 Petr Vok z Rožmberka na místě dvou měšťanských domů pro uložení rodinné knihovny, obrazárny a archivu. Budova patří k nejpozoruhodnějším domům v Březanově ulici.

Archiv Petra Voka spravoval  Václav Březan, mimo jiné se také věnoval sepsání „Historie rožmberské", ve které zachytil dějiny rodu od počátků až po poslední Rožmberky – Viléma a Petra Voka.

Václav Březan rožmberský archivář a historik bydlel v přízemí budovy a právě na jeho počest je  pojmenovaná ulice, spojující Husovu ulici s náměstím, vedoucí od kláštera k zámku.

více informací a fotogalerie