Tři králové klepou na dveře

Datum: 14. 12. 2012

KAŠPAR

Změnou, která se dotýká prodávaných nemovitostí je zavedení Energetického průkazu.    Každý prodávaný dům musí mít nově energetický průkaz a štítek, který nemovitost řadí do energetické skupiny dle náročnosti na spotřebu energie.  Je to zpravidla zbytečný dokument, který musí každý prodávající předložit.  Průkaz hodnotí budovu z hlediska spotřeby energií při provozu domu (energie na vytápění, ohřev vody, větrání a osvětlení). A začlení budovu do skupin A-G. Tato povinnost je rozšířena i na majitele nemovitostí při prodeji a pronájmu. Průkaz nemusí mít chaty, chalupy a budovy určené k rekreaci (nikoli tedy budovy k bydlení, užívané k rekreaci).

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků mají za povinnost od 1.1.2013:

  1. Zajistit zpracování průkazu autorizovanou osobou při prodeji budovy nebo ucelené části budovy - např. bytu. U prodeje bytu je možno místo energetického průkazu předložit vyúčtování energií za poslední 3 roky.
  2. Zajistit zpracování průkazu při pronájmu budovy. V případě pronájmů částí budov tj. bytů má nová povinnost platit až od roku 2016.
  3. Předložit energetický průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy či bytu k nahlédnutí.
  4. Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy či bytu nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy. Kdy energetický průkaz je považován za zákonnou přílohu kupní smlouvy a prodávající se nepřiložením průkazu vystavuje kromě finanční pokuty i možným problémům v budoucnu, protože následný majitel nemovitosti může kupní smlouvu rozporovat až 3 roky o nabytí nemovitosti a PENB zpětně vyžadovat.
  5. Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo bytu.

Jak vyplývá z výše popsaného, tato povinnost zajistit zpracování energetického průkazu vzniká majiteli nemovitosti již při samotné nabídce a inzerci v reklamních materiálech a ve sdělovacích prostředcích.

Zpracovatel energetického průkazu odpovídá za jeho správnost po dobu jeho platnosti, tedy 10 let a z toho nám mohou vznikat právní dohry v různých variantách. 

Jestliže si tedy majitelé na přelomu roku nezajistí energetický průkaz od energetického experta , vystavují se od ledna 2013 možným pokutám vyplývajících ze zákona.

Tento průkaz majitelům, včetně navazujících potřebných změn zajistí společnost REGENT prostřednictvím poradců z oblasti certifikace, auditu bodov s autorizací Ministerstva průmyslu a obchodu.

MELICHAR

Druhou změnou je nová úprava návrhů podání změn, podávaných katastrálnímu úřadu s kupní, darovací, zástavní, atp. smlouvou. Nový návrh je na místo dosud jednoduchého a srozumitelného řešení zapracovaného do jedné A4 strany, povinně na předepsaných 4 stránkových formulářích, do kterých se budou vkládat samostatné, minimálně dvě jednostránkové přílohy.  "Zlaté pozemkové knihy"!¨

BALTAZAR

Třetí a nejjednodušší novinkou je změna sazby daně z převodu nemovitosti. Po devíti letech snížené daně z převodu nemovitosti z 5%  na 3% je novinkou nárůst  daňové povinnosti od 1.1.2013 na 4% (od 1.2.2004 platila 3% daň).