jiné aktivity

Jiné aktivity jsou prostě jiné než obvyklé, nicméně vzájemně propletené jemným předivem vztahů, jsou různého charakteru, různé míry vážnosti, stupně nadšení a mnohé by nemusely být zapomenuty.architekt Karel Filsak

architekt Karel Filsak

Zajištění výstavy jako vzpomínky na Jindřichohradeckého rodáka, k výročí jeho narození. Je potěšující mít možnost iniciovat právě vzpomínku na architekta, který významným způsobem ovlivnil mimo jiné i vývoj jednoho jihočeského města.

meloun Tondy Málka

meloun Tondy Málka

K naplnění dětského snu hledal tu pravou z různých výškových budov po celém světě, až mu nakonec jako nejvhodnější přišla jindřichohradecká městská věž. Zavázal se starostovi, že bude vše bedlivě připraveno tak, aby tlaková vlna která se po dopadu melounu na zem uvolní, město nezničila.