pozemky k prodeji

Skupina "pozemky", různého charakteru, různého účelu využití k převodu vlastnictví. Obsahuje všechny druhů pozemků, tj. zahrady, ostatní plochy, pozemky stavební i pozemky zastavitelné, lesní, louky, vodní plochy apod.