reality

Reality jsou skutečnosti, fakta, události. V našem případě jimi jsou však nemovitosti v základním členění nastavby a pozemky, přičemž obě skupiny mají svá další specifika a dílčí členění z různých pohledů, zejména však dle katastrálního zákona a stavebního zákona.  Reality jako události ponecháváme jiným mediím.budovy k prodeji

budovy k prodeji

Budovou je nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, navenek vymezena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. V našem případě je to široké spektrum staveb, např. garáž, chata, rod. dům, obytný dům, dům ke komerčnímu využití, komplex budov, apod.

byty k prodeji

byty k prodeji

skupina "byty" obsahuje bytové jednotky v soukromém vlastnictví k převodu vlastnických práv i družstevní (k převodu členských práv)

byty k pronájmu

byty v soukromém - družstevním vlastnictví k pronájmu

pozemky k prodeji

pozemky k prodeji

Skupina "pozemky", různého charakteru, různého účelu využití k převodu vlastnictví. Obsahuje všechny druhů pozemků, tj. zahrady, ostatní plochy, pozemky stavební i pozemky zastavitelné, lesní, louky, vodní plochy apod.

pozemky k pronájmu

pozemky - zemědělské - lesní - výrobní - či otevřené skladové plochy - k pronájmu

prostory/office - nájem

prostory/office - nájem

skupina "nebytové/obchodní" prostory jsou - kancelářské - výrobní - skladové - maloobchodní - dílenské apod. prostory k pronájmu