největší změny od dob Marie Terezie

Datum: 30. 06. 2012

K 1. 7. dochází v české veřejné správě k největší změně od dob Marie Terezie, k centralizaci údajů o lidech, podnicích a nemovitostech za účelem podstatně rychlejšího, levnějšího a uživatelsky přívětivějšího fungování úřadů. Dochází k ní za totálního nezájmu veřejnosti, za což by měli být úředníci vděčni.

Protože základní registry jsou navrženy — dle názoru vašeho komentátora jakož i mnoha jiných, kteří tomu rozumí lépe než on — velice dobře, leč nedotaženy do konce. Zas ta klasická česká situace: je to hotový, jen to dodělat. Jiří Peterka situaci popsal takto:

K tomu je ale třeba dodat jednu nesmírně důležitou věc: takový úředník musí mít právo na všechny konkrétní informace, které požaduje. A to ve smyslu explicitního zmocnění: musí existovat nějaký zákon (zákonné ustanovení), které mu v rámci té agendy, kterou úředník právě vykonává, dává právo příslušné údaje získávat a pracovat s nimi. Rozhodně to není postaveno tak, že by se konkrétní úředník mohl ptát základních registrů na cokoli o kterémkoli občanovi, firmě atd.

Jenže: aby to takto mohlo fungovat, musí být nejprve podrobně zmapovány všechny agendy, které jsou ve veřejné sféře prováděny, a jejich zákonné nároky na získávání příslušných dat (referenčních údajů). Pak je třeba zjistit, kdo všechno vykonává tyto agendy: které úřady a kteří úředníci. Výsledek si můžeme představit jako jakousi obrovskou matici, která dává jednoznačnou odpověď na to, zda konkrétní úředník, který právě vykonává tu a tu agendu, má či nemá právo získat určitý referenční údaj. Jak již bylo zmíněno výše, takováto matice se jmenuje Matice rolí a oprávnění, a je základem jednoho ze základních registrů: Registru práv a povinností.

Není jasné, jak velké riziko z hlediska ochrany citlivých dat představuje provoz bez dokončeného Registru práv a povinností. Osobně soudím, že to nebude o nic horší, než bylo dosud bez registrů. Jenže když k nějakému úniku dojde, budou tím základní registry vinny, i kdyby nebyly. Projekt, na který mohl být stát hrdý, se tak mění v jeho problém a potenciální ostudu.

Zdroj: ihned.cz, 29062012