co dále je regent

„reg&“ nebo „reg+“, to jsou logotypy vyjadřují název REGENT. REGENT není pivo, jak bychom se mohli splést. Původním významem slova je správce šlechnického majetku, zástupce nezletilého, apod., přičemž původ slova pochází z latinského „regere“, stejně jako příbuzná slovíčka – rychtář, rektor, dirigent, apod. Můžeme si pamatovat spojení slovíčka regent s Jiřím z Poděbrad, s Jakubem Krčínem, a dalšími.

V našem případě je název REGENT i jeho logotypy vyjádřením názvu realitní agentury, která sídlí již 12 let na zámku v Jindřichově Hradci. Více o slovíčku „regent“ najdete na stránkách regent.cz.

Označení regent se obvykle používá pro dočasného zástupce panovníka v monarchii, tj. pro správce říše. Často se jedná o dočasnou správu za dosud nezletilého dědičného vladaře nebo o situaci, kdy země nemá jednoznačného nástupce zemřelého panovníka a musí ho teprve najít. Výjimečně se regentem myslí právě panující člen královské rodiny, například manžel panovnice - princ regent. (zdroj:wikipedia)

REGENT je však užívaný název např. pro pivo, třeboňský pivovar,  font z 18. stol.,  52 ha rybník u M. Lázní,  jazykovou školu v Londýně, Oxfordu,Bringhtonu, Edinburghu, která nese tento název, stejně tak Londýnská obchodní třída Regent´s street, jakož i Regent´s park.

Regent je také název pro víno, čepice, divadlo, hodinky, radio Iron Regent, Regent Guitars, zesilovač, reproduktory,kulečník, auto Walter Regent 1935, autobus, kolo, krbová kamna, boty i parník a banku, leteckou společnost, hotelový řetězec, casino, investiční společnost, golfový klub, atd..

 A regent byl zejména zemský správce, kterým byl mimo jiných také Jakub Krčín z Jelčan a kupodivu je jím i šedesátipětistupňový reflektor MDT, etc.,  ………Je však vhodné upřesnit, že třeboňské pivo nese ochrannou známku "Bohemia Regent" a vaří jej Pivovovar Regent a.s. 

 správce

....několik pohledů do historie českého státu. Ale např. i nyní v San Marinu jsou hlavou státu regenti. Politická moc se dělí mezi dva regenty, kteří zosobňují hlavu státu a mezi státního sekretáře pro zahraniční a politické otázky. Regenti jsou voleni parlamentem každých šest měsíců, sekretář na pět let. Aktuálně jsou v úřadu kapitán regent Alessandro Mancini a kapitán regent Alessandro Rossi.

výrobky, služby

regent se stal četně užívaným slovem v mnoha oblastech, několik příkladů dále uvádíme: