meloun Tondy Málka

Celý pokus byl veden nejdříve správným výběrem melounu, aby to byl ten největší z aktuálně prodávaných. Byl pečlivě změřen, zvážen kalibrovaným závažím na zapůjčené váze vahařského mistra Františka Sládka a s ohledem na volný pád vypočtena předpokládaná rychlost pádu.

Vše bylo konáno pod dohledem necelé stovky diváků tohoto nevídaného kousku a před kamerou televizního zpravodajství.

Úkolem této práce bude důkladně prozkoumat pohyby „citrillu lanatu“ v tíhovém poli Země a jevy s nimi spojené.Bude proveden experiment – svislý vrh dolů. Ten se skládá se z volného pádu a rovnoměrného přímočarého pohybu směrem dolů. Je to rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením g a s počáteční rychlostí v0.

Př.: tento pohyb nastane, když hodíme meloun z věže. Volný pád se liší tím, že při něm meloun volně pustíme z klidu.

Vzhledem k faktu,že zkoumaný jev dosud nebyl důkladněji probádán,bude změřeno co největší množství parametrů za účelem získání širokého pohledu na danou problematiku.

Budou měřeny tyto hodnoty:

1. Hmotnost melounu  m =  13,27 kg                                      
2. Výška ochozu věže nad úrovní terénu  h = 36,5 m  
3. Měření doby pádu melounu z městské věže t = 2,54 s
4. Vzdálenost bodu dopadu od paty věže v rovině pádu 

                                                    

V 18:00 hod. to začalo úvodním slovem a po přípravách, měřeních to v 18:45 žuchlo.  

Stuhy v městských barvách, připevněné na melounu velmi rychle skončily jako památka na tento den v držení přihlížejících.

Neopakovatelná atmosféra a 2,54 sec., které stály za to, se ještě téhož dne, 8. července, dostaly do hlavního televizního zpravodajství.