návrh na vklad a katastr

 

Výstupem aplikace je formulář návrhu na vklad ve formátu PDF, který si můžete stáhnout a vytisknout. Aplikace využívá aktuální údaje katastru nemovitostí, které díky tomu nebudete muset vyplňovat.

Potřebujete znát pouze název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně čísla pozemků (čísla popisná u budov). V rámci návrhu na vklad je třeba uvést následující informace:

  • jaké PRÁVO má být do katastru zapsáno nebo z katastru vymazáno,
  • pro KOHO má být právo zapsáno nebo vymazáno,
  • jakých NEMOVITOSTÍ se vklad nebo výmaz práva týká,
  • na základě jakých LISTIN právo vzniká/zaniká.